Υδραυλικές εγκαταστάσεις – Βιώσιμο σπίτι

υδραυλικές εγκαταστάσεις

Οι υδραυλικές εγκαταστάσεις, η κατασκευή τους και η απαραίτητη υποδομή τους στα κτίρια περέχουν σε ένα σημαντικό βαθμό ποιότητα ζωής και συμβάλλουν ώστε το περιβάλλον ενός σπιτιού να είναι βιώσιμο.

Οι σημαντικότεροι παράγοντες που καθιστούν ένα κτίριο να θεωρείται βιώσιμο και κατοικήσιμο είναι οι παρακάτω:

– Η εξασφάλιση υγείας, στον χρήστη του, τόσο στο εσωτερικό του περιβάλλον όσο και στο εξωτερικό.

– Η καλύτερη δυνατή ποιότητα ζωής.

– Παροχή οικονομικού τρόπου ζωής.

– Η ασφάλεια.

Κυρίαρχο ρόλο στην επίτευξη των παραπάνω παίζουν η σωστή μελέτη και λειτουργία των υδραυλικών εγκαταστάσεων των κτιρίων. Οι υδραυλικές εγκαταστάσεις διαχωρίζονται σε εσωτερικές και εξωτερικές.

Εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις

Ως εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις θεωρούνται οι εγκαταστάσεις ύδρευσης που σχετίζονται με το εσωτερικό δίκτυο σωληνώσεων του κτιρίου. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις:

– ύδρευσης που αφορά την αποθήκευση και την διανομή του νερού που χρησιμοποιούμε

– παραγωγής ζεστού νερού καθώς επίσης διανομής αλλά και αποθήκευσής του

– πυροσβεστικού δικτύου

– αποχετευτικού δικτύου

– διασύνδεσης σωληνώσεων για την τροφοδοσία νερού, την απομάκρυνση αποβλήτων, λυμάτων και ομβρίων.

Εξωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις

Ως εξωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης θεωρούνται αυτές που σχετίζονται με τις σωληνώσεις, από τον υδρομετρητή του κτιρίου ως το εσωτερικό δίκτυο παροχής.

Επιλέγουμε τον κατάλληλο υδραυλικό και φροντίζουμε λοιπόν στη πρόβλεψη της κατασκευής στις υδραυλικές εγκαταστάσεις του κτιρίου καθώς επίσης και την άρτια λειτουργία τους για να εξασφαλίσουμε την ποιοτική διαμονή και διαβίωση μέσα σε αυτό.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.
Loading Facebook Comments ...

Αφήστε ένα σχόλιο

Παρακαλούμε συμπληρώστε το κάτωθι πεδίο με τη σωστή τιμή. *